0

虐渣指导手册 – Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Đã mấy tháng không đăng bài nào, có vẻ khả năng viết của tôi đã giảm. Tuy vậy, tôi vẫn khá tích cực đọc, và đang đi đến khuynh hướng đọc chậm nhưng thích câu chữ ngắn gọn. Tôi thật sự nghĩ có khả năng mình sắp thành bà cô già rồi vì sắp hết lướt nổi mấy đoạn văn ba câu tám dòng diễn tả tình yêu mùi mẫn trong các bản ngôn tình gần gần như nhau (ví dụ: cô nghĩ ‘…’, anh nghĩ ‘!!!’; cô nhìn anh aaa, anh nhìn cô bbb; cô nói “bla bla bla”, anh nói “bleh bleh bleh” v.v…).

Vì vậy, nhân một ngày đẹp trời và một tối sáng trăng, tôi xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết TQ gần đấy nhất mới đọc xong tuần này có vẻ ‘khác’ với thể loại ngôn tình thông thường: “Hướng dẫn xử lý rác thải” của Mộng Lý Nhàn Nhân. Tiếp tục đọc